Basurto ikastetxea

Ongi etorri Basurto ikastetxeko webgunera

Jantokiko OHARRA


2022-23 IKASTURTE HASIERA


Gogoratzen dizuegu, ostegun honetan, IRAILAK 8, ikasturte berriari hasiera emango diogula.


SARRERAK ETA IRTEERAK:

HAUR HEZKUNTZA

2 urte: Luis Briñasen sarreratik.(sarrerak eta irteerak)

- 1. txanda : 9:15-10:15era GURASOEKIN

- 2. txanda: 10:45-11:45era GURASOEKIN

3 urte: Zankoeta kaletik :

- Irailaren 8an(osteguna) EZ dira etorri behar.

-Irailaren 9an:9:30-12:30era

-Irailaren 12, 13 eta 14an: 9:30 -12.50era (jantokikoak 9:00-14:20era)

-Irailaren 15etik aurrera 9:00- 12:50era (jantokikoak 9:00-14:20era)

IRAILAREN 26TIK AURRERA 9:00-16:20ERA (ASTEAZKENETAN IZAN EZIK)

4 eta 5 urte: Zankoeta kaletik :

-9:00-13;00era (jantokikoak 9:00-14:20era)

IRAILAREN 26TIK AURRERA 9:00-16:30ERA (ASTEAZKENETAN IZAN EZIK)

LEHEN HEZKUNTZA

Lehen Hezkuntza: Sabino Arana kaletik

-9:00-13:00era (jantokikoak 9:00-14:20era)

IRAILAREN 26TIK AURRERA 9:00-16:30ERA (ASTEAZKENETAN IZAN EZIK)


 • JANTOKIA OSTEGUNEAN HASIKO DA, BERAZ GELDITZEN DEN IKASLERIA 14:20EAN IRTENGO DA.Os recordamos que este jueves, día 8 de septiembre, daremos inicio al nuevo curso.


ENTRADAS Y SALIDAS

EDUCACIÓN INFANTIL

2 años: por la calle Luis Briñas (entradas y salidas)

-1er turno: de 9:15 a 10:15 CON PADRES

-2º turno: de 10:45 a 11:45 CON PADRES

3 años: por la calle Zankoeta

-el día 8 de septiembre(jueves) NO acudirán al centro

-el día 9 de septiembre: de 9:00 a 12:30

-los días 12, 13 y 14: de 9:30 a 12:50 (los del comedor de 9:30 a 14:20)

-a partir del día 15 de septiembre: de 9:00 a 12:50 (los del comedor de 9:00 a 14:20)

A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 16:20 (EXCEPTO LOS MIÉRCOLES)

4 y 5 años: por la calle Zankoeta

-de 9:00 a 13:00 (los del comedor de 9:00 a 14:20)

A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 16:30 (EXCEPTO LOS MIÉRCOLES)


EDUCACIÓN PRIMARIA

Educación Primaria: por la calle Sabino Arana

-de 9.00 a 13:00 (los del comedor de 9:00 a 14:20)

A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 16:30 (EXCEPTO LOS MIÉRCOLES)


 • EL SERVICIO DE COMEDOR DARÁ COMIENZO EL MISMO JUEVES, POR LO TANTO EL ALUMNADO QUE SE QUEDE A COMER SALDRÁ A LAS 14:20.

Beka ez unibersitarioak 2022-23. Becas no universitarias 2022-23.

Epea: irailaren 30era arte.

Plazo: hasta el 30 de septiembre.


Aste honetan zehar, bekaren berriztatze orria etxera helduko zaizue. Datuak zuzenak badira, orrian bertan idatziz adierazi eta aldaketaren baten bat egin behar baduzue, ON-LINE edo ikastetxean bertan egin dezakezue.

Beka eskatzaile berria baldin bazarete zuzenean ON-LINE egin edo ikastetxera hurbildu.

A lo largo de esta semana, os llegará a casa la hoja de renovación de la beca. Si los datos son correctos, señaladlo en la hoja y si necesitaseis hacer algún cambio podréis hacerlo ON-LINE o acercándoos a la escuela.


En caso de ser nuevos solicitantes de beca, se puede realizar ON-LINE o en la escuela.


Ikastetxean bekak egiteko ORDUTEGIA / HORARIO para formalizar la beca en el centro:

Irailaren 30era arte: 9:15etik 13:00era.

Irailak 26, 27, 29 eta 30: 9:15etik 13:00era eta 15:15etik- 16:15era.

Del 1 al 30 de septiembre: de 9:15 a 13:00.

26, 27, 29 y 30 de septiembre: de 9:15 a 13:00 y de 15:15 a 16:15.


GOGORATZEN DIZUEGU, GURE LANA ERA EGOKI BATEAN BURUTU AHAL IZATEKO, ORDUA/TXANDA ATEZAINTZAN HARTU BEHAR DELA.

OS RECORDAMOS QUE PARA PODER REALIZAR NUESTRO TRABAJO DE MANERA CORRECTA, HAY QUE COGER HORA/TURNO EN CONSERJERÍA.

Informazio gehiago.

Más información

2022-2023 ikasturteko egutegia/ Calendario escolar 2022-2023


COVID

Osasun eta Hezkuntza Sailak hartutako neurri berriak

Nuevas medidas


Apirilak 25 pdf

MATRIKULAZIO EPEA 22-23

Informazio guztia ikusteko argazkietan klikatu

Para ver toda la información clicad en las fotos

 • Ate irekietara etortzeko aukerarik izan ez baduzue, hona hemen gure eskolan egiten dugun lanan lagin bat.

 • Si no habéis tenido ocasión de acudir a la jornada de puertas abiertas, aquí tenéis una muestra del trabajo que realizamos en la escuela.

HEZKUNTZA PROIEKTUA/ PROYECTO EDUCATIVO

Ate irekiak 20222021-22 IKASTURTE HASIERA


2020-21 ikasturteari amaiera eman diogu eta jada, irailaren 8an ikasturte berria hasteko eguna izango dela esan nahi dizuegu. Hemen daukazue informazio gehiago.

Familia agurgarriak:

Ikasturte berezi hau hasi baino lehen, COVIDi aurre egiteko hartu diren neurriei buruz kontuan hartu behar duzuen informazioa helarazi nahi dizuegu.

Jarraian, Kontingentzia Plana emango dizuegu, labur-labur. Plan zehatza Eskolako blogean duzue eskuragarri, esteka honen bidez:

Kontingentzia plana

Laburpena:

• Haur Hezkuntzako ikasleak izan ezik, ikastetxera sartzen den pertsona oro (irakasleak, ikasleak, familiak, langileak…) maskara batekin sartuko da, maskara erabiltzea nahitaezkoa baita, urruntze soziala sustatuz eta errespetatuz.

• Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek maskara erabili behar dute, ikasgelen barruan, eskola-esparruaren barruan eta eskola-garraioaren erabiltzaileen kasuan.

• COVID19rekin bateragarriak diren sintoma argiak dituzten ikasleak, irakasleak eta gainerako langileak ez dira ikastetxera joango.

• Oso garrantzitsua da eskolara joan aurretik tenperatura hartzea.

• Irailean zehar, familiekin egiten diren ikasturte-hasierako bileretan, irakaskuntza telematikoari buruzko informazioa emango zaizue, 2. (klase erdipresentziala) edo 3. (konfinamendua) agertokia gertatuko balitz ere.

• Segurtasun Sailaren jarraibideak errespetatuko ditugu beti.

Derrigorrezkoa da eskolari emandako telefonoak eskuragarri eta eguneratuta egotea.

SARRERAK ETA IRTEERAK:


HAUR HEZKUNTZA

2 urte: Luis Briñasen sarreratik.(sarrerak eta irteerak)

3, 4 eta 5 urte: Zankoeta kaletik :

- 3 urteko ikasleen sarrera 9:10ean eta irteera 16:20ean

- 4 urteko ikasleen sarrera 9:00etan eta irteera 16:25ean

-5 urteko ikasleen sarrera 9:00etan eta irteera 16:30ean

LANALDI JARRAIAN (irailaren 24ra arte) JANTOKIAN GELDITZEN DIREN IKASLEEK

- 3, 4, eta 5 urteko ikasleen irteera 14:50ean izango da

LEHEN HEZKUNTZA

1. eta 2. mailak: Autonomia kaletik.

- 1.mailako ikasleen sarrera 9:00etan eta irteera 16:30etan

- 2.mailako ikasleen sarrera 9:00etan eta irteera 16:25ean

LANALDI JARRAIAN (irailaren 24ra arte) JANTOKIAN GELDITZEN DIREN IKASLEEK

- 1. eta 2.mailako ikasleen irteera 14:50ean izango da.

3., 4., 5. eta 6. mailak: Sabino Arana kaleko ohiko atetik

-3.eta 4.mailako ikasleen sarrera 9:10ean eta irteera 16:30ean

-5.eta 6.mailako ikasleen sarrera 9:00etan eta irteera 16:30ean

LANALDI JARRAIAN (irailaren 24ra arte)

-3., 4., 5., eta 6.mailako ikasleen irteera 14:50ean izango da.

Lehen eskola-egunean, irailaren 8an, bai 5 urtetik Lehen Hezkuntzako 1. mailara igarotzen diren ikasleak, bai Lehen Hezkuntzako 2. mailatik 3. mailara igarotzen direnak, aurreko ikasturteko lerroetan jarriko dira. Tutore ohiek gela berrietara lagunduko diete.

Ikasleen laguntzaileak eskola-esparrutik kanpo geratuko dira.

Informazio hau guztia baliagarria izango zaizuelakoan, gogorarazi nahi dizuegu klaseak irailaren 7an hasiko direla.

Ondo izan, Zuzendaritza taldeaQueridas familias:

Hemos finalizado el curso 2020- 21 y os informamos que el próximo curso dará comienzo el 8 de septiembre. A continuación tenéis información de interés:

Antes de comenzar este curso tan singular os queremos hacer llegar la información que tenéis que tener en cuenta sobre las medidas frente al COVID que se han adoptado de cara al comienzo del mismo.

A continuación, os damos de forma muy resumida, el Plan de Contingencia. El Plan detallado lo tenéis a vuestra disposición en el Blog de la Escuela a través de este enlace:

Plan de contingencia

RESUMEN:

Exceptuando al alumnado de Educación Infantil, toda persona que acceda al centro escolar (profesorado, alumnado, familias, trabajadores…) accederá con mascarilla, ya que el uso de la misma es obligatorio, promoviendo y respetando el alejamiento social.

Todo el alumnado de Primaria deben utilizar mascarilla, dentro de las aulas, dentro del recinto escolar y en el caso de los usuarios del transporte escolar en el autobús.

El alumnado, profesorado y demás personal con síntomas claros compatibles con COVID19 no acudirá al centro.

Es muy importante tomar la temperatura antes de acudir a la escuela.

A lo largo del mes de septiembre, en las reuniones de inicio de curso con las familias, se os informará sobre la enseñanza telemática por si se diese un escenario 2 (clase semipresencial) ó 3 (confinamiento).

Respetaremos siempre las instrucciones del departamento de seguridad.

Es obligatorio que los teléfonos facilitados a la escuela estén disponibles y actualizados.

ENTRADAS y SALIDAS:

EDUCACIÓN INFANTIL

2 años: entradas y salidas por la calle Luis Briñas.

3, 4 y 5 años: por la calle Zankoeta

- 3 años: la entrada será a las 9:10 y la salida a las 16:20

- 4 años: la entrada será a las 9:00 y la salida a las 16:25

- 5 años: la entrada será a las 9:00 y la salida a las 16:30

JORNADA INTENSIVA (Hasta el 24 de septiembre) ALUMNADO QUE SE QUEDA AL COMEDOR

- 3, 4, 5 años: la salida será a las 14:50

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º y 2º de Primaria: por la calle Autonomía.

-1º de Primaria: la entrada será a las 9:00 y la salida a las 16:30

-2º de Primaria: la entrada será a las 9:00 y la salida a las 16:25

JORNADA INTENSIVA (Hasta el 24 de septiembre) ALUMNADO QUE SE QUEDA AL COMEDOR

- 1º Y 2º de Primaria: la salida será a las 14:50

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: por el portón habitual de la calle Sabino Arana.

- 3º y 4º de Primaria: la entrada será a las 9:10 y la salida a las 16:30

-5º y 6º de Primaria: la entrada será a las 9:00 y la salida a las 16:30.

JORNADA INTENSIVA (Hasta el 24 de septiembre) ALUMNADO QUE SE QUEDA AL COMEDOR

-3º, 4º, 5º Y 6º de Primaria: la salida será a las 14:50

El primer día de clase, 8 de septiembre, tanto el alumnado que pasa de 5 años a 1º de Primaria como el que pasa de 2º a 3º de Primaria, se colocará en las filas correspondientes al curso anterior. Sus antiguo/as tutore/as les acompañarán a sus nuevas aulas.

LOS ACOMPAÑANTES DEL ALUMNADO SE QUEDARÁN FUERA DEL RECINTO ESCOLAR.

Esperando que toda esta información os sea de utilidad aprovechamos para recordaros que las clases comienzan el 8de septiembre.

Un saludo

El equipo directivo


EGUTEGIA 2021-22 CALENDARIO 2021-22MATRIKULAZIO EPEA 21-22


Informazio guztia ikusteko argazkietan klikatu

Para ver toda la información clicad en las fotos

ATE IREKIAK-JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS


Gure eskola ezagutzeko aukera duzu! Urtarrilaren 21 ean arratsaldeko 16:45ean ate irekiak jardunaldia egingo dugu. Etorri gurekin eta ikusi zelakoa den gure eskola eta nola egiten dugun lan.


Ven a conocer nuestra escuela!! El próximo 21 de enero a las 16:45 de la tarde tendremos la jornada de puertas abiertas. Acércate y conoce de primera mano cómo es y cómo trabajamos en nuestra escuela.

BEKAK 2020-21 BECAS 2020-21


Beka ez unibersitarioak 2020-21. Becas no universitarias 2020-21.

Epea: urriaren 9tik azaroaren 9ra. Plazo: 9 de octubre a 9 de noviembre

Ikastetxean bekak egiteko ORDUTEGIA:

- Egunero 9:15etik- 13:00era eta 15:15etik- 16:15era.

- ASTEAZKENAK 9:15etik 13:00era.

HORARIO para formalizar la beca en el centro:

- Todos los días de 9:15 a 13:00 y de 15:15 a 16:15.

- MIÉRCOLES de 9:15 a 13:00.


GOGORATZEN DIZUEGU, GURE LANA ERA EGOKI BATEAN BURUTU AHAL IZATEKO, ORDUA/TXANDA ATEZAINTZAN HARTU BEHAR DELA.

OS RECORDAMOS QUE PARA PODER REALIZAR NUESTRO TRABAJO DE MANERA CORRECTA, HAY QUE COGER HORA/TURNO EN CONSERJERÍA.

Idazkaritza


Eusko Jaurlaritzaren informazioa.

Información del Gobierno Vasco.

EUSKARAZ/ CASTELLANO.EGUTEGIA 2020-21 CALENDARIO 2020-21


2020-21 IKASTURTE HASIERA

Familia agurgarriak:

Ikasturte berezi hau hasi baino lehen, COVIDi aurre egiteko hartu diren neurriei buruz kontuan hartu behar duzuen informazioa helarazi nahi dizuegu.

Jarraian, Kontingentzia Plana emango dizuegu, labur-labur. Plan zehatza Eskolako blogean duzue eskuragarri, esteka honen bidez:

KONTINGENTZIA PLANA (20-21)

Laburpena:

• Haur Hezkuntzako ikasleak izan ezik, ikastetxera sartzen den pertsona oro (irakasleak, ikasleak, familiak, langileak…) maskara batekin sartuko da, maskara erabiltzea nahitaezkoa baita, urruntze soziala sustatuz eta errespetatuz.

• Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek maskara erabili behar dute, ikasgelen barruan, eskola-esparruaren barruan eta eskola-garraioaren erabiltzaileen kasuan.

• COVID19rekin bateragarriak diren sintoma argiak dituzten ikasleak, irakasleak eta gainerako langileak ez dira ikastetxera joango.

• Oso garrantzitsua da eskolara joan aurretik tenperatura hartzea.

• Irailean zehar, familiekin egiten diren ikasturte-hasierako bileretan, irakaskuntza telematikoari buruzko informazioa emango zaizue, 2. (klase erdipresentziala) edo 3. (konfinamendua) agertokia gertatuko balitz ere.

• Segurtasun Sailaren jarraibideak errespetatuko ditugu beti.

Derrigorrezkoa da eskolari emandako telefonoak eskuragarri eta eguneratuta egotea.


Queridas familias:

Antes de comenzar este curso tan singular os queremos hacer llegar la información que tenéis que tener en cuenta sobre las medidas frente al COVID que se han adoptado de cara al comienzo del mismo.

A continuación, os damos de forma muy resumida, el Plan de Contingencia. El Plan detallado lo tenéis a vuestra disposición en el Blog de la Escuela a través de este enlace:

KONTINGENTZIA PLANA (20-21)

RESUMEN:

● Exceptuando al alumnado de Educación Infantil, toda persona que acceda al centro escolar (profesorado, alumnado, familias, trabajadores…) accederá con mascarilla, ya que el uso de la misma es obligatorio, promoviendo y respetando el alejamiento social.

● Todo el alumnado de Primaria deben utilizar mascarilla, dentro de las aulas, dentro del recinto escolar y en el caso de los usuarios del transporte escolar en el autobús.

● El alumnado, profesorado y demás personal con síntomas claros compatibles con COVID19 no acudirá al centro.

● Es muy importante tomar la temperatura antes de acudir a la escuela.

● A lo largo del mes de septiembre, en las reuniones de inicio de curso con las familias, se os informará sobre la enseñanza telemática por si se diese un escenario 2 (clase semipresencial) ó 3 (confinamiento).

● Respetaremos siempre las instrucciones del departamento de seguridad.

● Es obligatorio que los teléfonos facilitados a la escuela estén disponibles y actualizados.


IKASTURTE AMAIERAKO OHARRA- INFORMACIÓN FINAL DE CURSO


Familientzako oharra/ Nota para las familias


Calendaro_centros_eusk BERRIA.pdf
Calendaro_centros_cast BERRIA.pdf

ESKOLA-JARDUERA PRESENTZIALA ETETEKO ALDIARI DAGOKION JANTOKI BEKEN ZENBATEKOA ORDAINTZEARI BURUZKOA /ABONO DEL IMPORTE DE LAS BECAS DE COMEDOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR PRESENCIAL .

abono_becas_comedor_martxo_26.pdf

Aste Santua eta gero

Badirudi, momentuz hau luzatzen dela, beraz Hezkuntza Departamentutik berririk euki arte berdin lan egiten jarraituko dugu.

"Oporrak" pasata hemen eukiko dituzue datozen bi asteetarako lan berriak.

Gogoratu astean zehar irakaslegoa lanak gehitzen doala, beraz, astean zehar bloga begiratu!, ados?

*Nobedaderik euki bezain laster, jakinaraziko dizuegu.

Basurto bloga


Animo era zaindu!!


Parece ser que esto se alarga, así que mientras no tengamos noticias del Departamento de Educación, seguiremos trabajando igual que hasta ahora.

Una vez pasadas las "vacaciones", aquí podréis ir viendo las nuevas tareas para las próximas dos semanas..

Recordad que durante la semana el profesorado va añadiendo tareas, así que mirad el blog!, ¿de acuerdo?

*En cuanto tengamos alguna novedad os la comunicaremos lo antes posible

Basurto blog


Animo y cuidaos!

Aste Santua- Semana Santa

Datorren astean, Aste Santuko oporraldia hasiko da. Gauden ezohiko egoera honetan, denon bizitza hankaz gora jarri duena, ezhoiko atsedena hartzea ere ondo etorriko zaigu guztioi.

Oporraldietan egiten dugun bezala, orain ere Aste Santurako lanak eta gomendioak BLOGEAN eukiko dituzue, lan ezberdinak izango dira eta bi asteren bueltan entregatzekoak, alegia, opor tartea mantenduz. H.Hezkuntzakoak ez duzue ezer entregatu behar.

Baina, nahiz eta “Oporretan egon” gurekin harremanetan jartzeko premia baldin baduzue, gu hor egongo gara, zuei laguntzeko prest.

Apirilaren 20an bueltan egongo gara, ziurrenik etxetik mugitu ezinik oraindik.

Zaindu eta Animo!!!

La próxima semana darán comienzo las vacaciones de Semana Santa. Teniendo en cuenta la situación extraordinaria en la que nos encontramos, la cuál ha puesto nuestras vidas patas arriba, consideramos que nos vendrá bien un descanso a td@s, aunque en este caso será un descanso muy diferente.

Como se suele hacer en vacaciones, ahora en S.Santa también tendréis trabajos en el BLOG, pero diferentes y para entregar dentro de dos semanas, mantendremos el intervalo de vacaciones. Ed. Infantil no tendrá que entregar nada.

Aunque estemos "de vacaciones", si necesitáis poneros en contacto con nosotr@s, ahí estaremos, preparados para ayudaros en lo que necesitéis.

El 20 de abril volveremos, seguramente sin poder movernos de casa todavía.

Cuidaos mucho y ánimo!

Egoera berrira moldatzen

Kaixo, familia! zelan daroagu itxialdia? Denak ondo egotea espero dugu.

Denok, ikasle, irakasle zein familiak egoera berezian gaude, sekula bizi izan ez duguna!, eta ti-ta batean guztiok, beste modu batean lan egiten eta bizitzen ikasi behar izan dugu. Jakin badakigu ahalegin itzela egiten ari garela bai eskolan bai etxeetan, ANIMO!!. Momentu honetan, guretzat garrantzitsuena, zuen seme-alabak, gure ikasleen errutina bertan behera gelditu dela da eta hau da gehien zaindu behar duguna. Hau luzerako doa,bai, beraz, hona hemen gomendio edo kontutan hartu beharreko hainbat gauza:

 • Errutinak mantentzen saiatu: Esnatzeko ordua, jatorduak, jolas orduak...

 • Eskolako lanak egin: Gure helburua eta EZ da ikasleek eskolako ordutegi berdina jarraitzea, hori ez dugu egin behar, momentu honetan ez da zuen seme-alabek behar dutena. Lanak gure eskolako BLOGEAN dituzue ikusgai, baita genituen eta lortu ditugun familien emailetan ere. Lanak ASTE OSORAKO jartzen dira, ez egun baterako, beraz, lasaitu, ez dute lan gehiago behar eta.

 • Familiarekin gozatu ahalik eta gehien

 • Jolastu: ASTE OSORAKO lanen barruan, irakaslegoa jolasak proposatzen dituzte, jolastu, dantzatu, abestu, kirola egin!!.


Animo, zaindu eta laster arte!!

Adaptándonos a la nueva situación

Kaixo, familia! ¿cómo llevamos el encierro? esperamos que estéis tod@s bien y sobrellevando esta situación.

En este momento, tanto el alumnado, las familias como el profesorado estamos viviendo una situación muy especial, una situación nunca antes vivida por ningun@!. De la noche a la mañana tod@s hemos tenido que aprender a vivir y trabajar de manera totalmente diferente. Somos conscientes del enorme esfuerzo que estamos haciendo tanto la escuela como las familias, ÁNIMO!!. Pero lo más importante para nosotr@s es que la rutina de vuestr@s hij@s ha cambiado radicalmente y esto es lo que nos toca cuidar en este momento.

Esto va para largo, por lo que a continuación os proponemos una serie de cosas a tener en cuenta:

 • Intentad mantener las rutinas: Hora de levantarse, comidas, descanso, juego...

 • Hacer los trabajos de clase: Nuestro objetivo NO implica que el alumnado tenga que cumplir el mismo horario escolar, por que consideramos que no es lo que vuestr@s hij@s necesitan en este momento. Las tareas que están a vuestra disposición en el BLOG DE LA ESCUELA también han sido enviadas a todos los emails de las familias que tenemos y que nos habéis facilitado. Tened en cuenta que las tareas que se proponen son SEMANALES, no diarios, asi que tranquilizaos, no necesitan mas trabajo que el que se les pide.

 • Disfrutad de la familia todo lo que podáis

 • Juego: Dentro del TRABAJO SEMANAL tenéis juegos propuestos por el profesorado, jugad, bailad, cantad, moveos!!! a lo que queráis pero jugad!

Ánimo, Cuidaos y hasta pronto!!

Lan plangintza/ Plan de trabajo.

Bi aste hauetan eskolara etorri barik egon behar zaretenez, gure eskolako blogean eta emailez etxerako lanak eta azalpenak eguneratuta eukiko dituzue.

Horretarako, behean zuen ikasturte/klasearen gainean klikatu eta lanak topatuko dituzu asteka banatuta.

Familia, eskolak oraindik zure helbide elektronikoa ez badauka, orain horretarako momentua da.

Bidali email bat zuen seme alaben izen abizena bertan idatziz hona:

014108aa@hezkuntza.net


Como durante estas dos semanas estaréis sin venir a la escuela, en el blog de la escuela y vía email os dejaremos los deberes y tareas a realizar y las explicaciones necesarias.

Para ello clicak en vuestro grupo/curso y encontraréis las tareas semanales.

Familia, si en la escuela no tenemos todavía ninguna dirección vuestra de correo electrónico, este es el momento.

Enviadnos un email indicando el nombre y apellido de vuestr@s hij@s a:

014108aa@hezkuntza.net

Egoeraren eguneraketa/ situación actual

Aurrez aurreko eskolak etetearen ondorioak minimizatzearen helburuarekin, ikasleekin lan-erritmoari eustea eta, ahal den neurrian, maila bakoitzeko hezkuntza-edukietan aurrera egin nahi dugu.

Horretarako, datorren astean zehar BLOG honetan eta ikastetxeko WEBGUNEAN jarraibideak eta egin beharrak eguneratzen joango gara.


Adi egon!

Con el objetivo de minimizar los efectos de la suspensión de las clases presenciales, queremos mantener un ritmo de trabajo con el alumnado y avanzar, dentro de lo posible, en los contenidos educativos de cada nivel.

Para ello, a lo largo de la próxima semana se irán actualizando las instrucciones y las tareas a realizar en este BLOG y en la WEB del centro.


¡Estad atent@s!

Eusko Jaurlaritzak EAEko ikastetxe guztien eskola-jarduera presentziala aldi baterako eteteko erabakia hartu du.

El Gobierno vasco ha decidido suspender temporalmente la actividad escolar presencial de todos los Centros Educativos en el ámbito de la CAV.

Gutuna.pdf

COVID-19 koronabirusak EAEko lurralde osoan izandako aurrerapenaren aurrean, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren jarraibideei jarraituz, zirkular honen bidez jakinarazten dizuegu Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe guztien eskola-jarduera presentziala aldi baterako eteteko hartutako erabakiaren berri. Etenaldi horrek 15 eguneko iraupena izango du bihartik aurrera, martxoaren 13tik aurrera.


Ante la progresión del Coronavirus COVID-19 en todo el territorio de la C.A.E y siguiendo las directrices del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, mediante la presente circular os informamos de la decisión adoptada de suspender temporalmente la actividad escolar presencial de todos los Centros Educativos en el ambito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dicha suspensión tendrá una duración inicial de 15 dias a partir de mañana viernes día 13 de marzo.

Hezkuntza sailaren informazioa CORONAVIRUS-i buruz.

Información del departamento de educación en relación al CORONAVIRUS

Urtarrilak 30, greba eguna

Matrikulazio epea 2020-21

Informazio guztia ikusteko argazkian klikatu

Para ver toda la información clicad en la imagen.

Ate irekiak- Jornada de puertas abiertas

Gure eskola ezagutzeko aukera duzu! Urtarrilaren 23an arratsaldeko 16:30ean ate irekiak jardunaldia egindo dugu. Etorri gurekin eta ikusi zelakoa den gure eskola eta nola egiten dugun lan.

Ven a conocer nuestra escuela!! El próximo 23 de enero a las 16:30 de la tarde tendremos la jornada de puertas abiertas. Acércate y conoce de primera mano como es y como trabajamos en nuestra escuela.

Argazkian klikatu- clicad en la imagen

Gabonak 2019

Irakurzaletasuna gabonetan/ La lectura en navidad

Esteka interesgarriak

 • Jostailuen inguruko hausnarketa/Reflexión sobre los juguetes

https://gestionandohijos.com/sexismo-catalogos-juguetes-realkiddys/

 • Jolasen katalogoetan dagoen sexismoa/ Sexismo en los catálogos de juguetes

https://www.youtube.com/watch?v=c1NkQAMg4eQ

 • Jostailuak ondo aukeratzeko gomendioak/ Consejos para una buena elección de los juguetes

http://www.mendexa.net/es-ES/Servicios/Educacion/Juguetes/JOSTAILUAK%20ONDO%20AUKERATU.pdf

 • Ipuin eta jostailu ez sexistak aukeratzeko gidak /Orientaciones para elegir cuentos y juguetes no sexistas

https://www.argia.eus/albistea/ipuin-eta-jostailu-ez-sexistak-aukeratzeko-gidak-lekeition

 • Gabonetako jostailuak pentsatu erosi aurretik!/ ¡Piensa antes de comprar los regalos de navidad!

https://www.youtube.com/watch?v=ASXzfP7f_40

 • Jostailu ez sexista oparitzeko sei aholku / Seis consejos para regalar un juguete no sexista

https://www.youtube.com/watch?v=1eG1ohrvVME

Basurto eskola EITBMARATOIAREKIN bat

Azkenengo aste hauetan, EITBMARATOIAN parte hartzeko, "Lau teilatu" abestiaren gure bertsioa prestatzen ibili gara. Zeinu hizkuntzaz, nola ez! hementxe dago guztion lanaren emaitza!

Estas últimas semanas hemos estado preparando nuestra versión de "Lau Teilatu" para EITBMARATOIA. ¡En lengua de signos por supuesto! aquií tenéis el resultado del trabajo de tod@s!

Testu Liburu eta Curriculum-Materialaren Kudeaketa Solidario Programa .

Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto y Material Curricular

Familia agurgarriak:

2018ko ekainaren 16an Erabakiaren arabera, Lehen Hezkuntzako "Testu Liburu eta Curriculum-Materialaren Kudeaketa Solidario Programaren" kobraketa egingo dugu. Hauexek dira ziklo bakoitzean ekarri beharko duzuen diru kopurua.

-1. zikloa (1. eta 2. mailak): 27€

-2. zikloa (3. eta 4. mailak): 30€

-3. zikloa (5. eta 6. mailak): 31€

Ordaintzeko egunak: Azaroaren 18tik- 22ra

Ordaintzeko ordutegia eta lekua: 09:00etatik 09:20era eta 16:10etik 16:30era arte Atezaindegian.

Diru-kantitate zehatza ekar ezazue, baita bidaliko zaizuen oharra, mesedez, azken hau ordainketaren AGIRIA izango da eta.


Estimadas familias:

De acuerdo con la Resolución de 16 de junio de 2018 referida al "Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto y Material Curricular" de Educación Primaria, vamos a proceder a su cobro. A continuación tenéis la cantidad a pagar por ciclo/curso.

-1.ciclo (1. y 2. curso): 27€

-2. ciclo (3. y 4. curso): 30€

-3. ciclo (5. y 6. curso): 31€

Días para pagar: del 18 al 22 de noviembre

Horario y lugar de pago: en Conserjería de 09:00 a 09:20 y de 16:10 a 16:30.

Traed la cantidad exacta, por favor. Se os enviará una nota con vuestr@s hij@s que tendréis que traer también,

ya que será el JUSTIFICANTE de pago.

Bekak 2019-20

Eskatzeko epea: iraialren 30etik urriaren 29ra

Plazo de solicitud: 30 de septiembre al 29 de octubre

Eusko Jaurlaritzaren informazioa.

Información del Gobierno Vasco.

EUSKARAZ/ CASTELLANO.

Bilera orokorra- informazioa

Reunión general- información

Bilera orokorra

2019-20 ikasturte hasiera

2018-19.ikasturteari amaiera eman berri diogu eta jada, irailaren 9an ikasturte berria hasteko eguna izango dela esan nahi dizuegu. Jarraian, eskola egutegia zein lehenengo egunerako informazioa duzue. Ondo pasa udan!!


Recién terminado el curso 2018-19, os informamos que el próximo curso dará comienzo el 9 de septiembre. A continuación tenéis el calendario escolar así como información para el primer día.


Sarrera ordutegiak/ horarios de entrada:


L.Hezkuntza/E. Primaria--------09:00-13:00etara

09:00-14:30era (jantokiarekin/con comedor)

H.Hezkuntza/E. Infantil:

4 eta 5 urte/años--09:00-13:00etara

09:00-14:30era (jantokiarekin/con comedor)

2 urte/años------Ekaineko bileran azalduko zaizue/ se os explicará en la reunión de junio.


3 urte/años-------Iraileko bileran azalduko zaizue (telefonoz deituko zaizue)/ se os explicará en la reunión de septiembre (os llamaremos por teléfono).


2019-20 ikasturteko egutegia/ calendario escolar 2019-20

Bizikai ekimena

Bilbo, 2019ko maiatzaren 28

Guraso agurgarriak:

Datorren arteartean, ekainaren 4an, bilera batera gonbidatzen zaituztegu, gaia BIZIKASI EKIMENA da, "Eskola jazarpenaren aurkako eta elkarbizitza positiborako ekimena Euskal Hezkuntza Sisteman".

Areto nagusian 16:40an itxarongo zaituztegu. Gaiak duen garrantzia dela eta, zuek bertaratzea espero dugu.

Agur bero bat

Zuzendaritza Taldea

Bilbao, 28 de mayo de 2019

Estimadas familias:

El próximo martes, 4 de junio, os convocamos a una reunión para explicaros en que consiste BIZIKASI, "iniciativa contra el acoso escolar y la convivencia positiva en el sistema educativo vasco" y como las familias podéis colaborar en ello.

Os esperamos a las 16:40 en el salón de actos. Es muy importante vuestra asistencia.

Un saludo

La dirección


Euskal Eskola Publikoaren jaia 2019

Aurten,"Makina bat taupada" lelopean, ekainaren 2an, Errenterian ospatuko da Euskal Eskola Publikoaren jaialdia. Animatu eta Hurbildu zaitezte!

Liburu eguna 2019

Apirilaren 23an Liburuaren eguna ospatu zen. Guk oporretan geundenez, maiatzaren 3ean ospatuko dugu. Hemen duzue egun horretarako egitaraua!

El pasado 23 de abril se celebró el Día del libro. Como nos ha coincidido con las vacaciones, lo celebraremos el día 3 de mayo. Aqui tenéis el programa


21. Korrika badator!

Bihar, apririlak 4, bi urterik behin errepikatzen den moduan, 21. Korrika hasiko da. Aurten Garesen hasi eta Gasteizen bukatuko du. 10 egunetan korrika E.Herri osotik gelditu barik!.

Guk, Korrika txikian parte-hartuko dugu, Indautxuko eskolarekin batera. Datorren astelehenean, apirilaren 8an egingo dugu.

Goizez eskolako H.Hezkuntzako umeen txanda izango da, 11:30ean, eta arratsaldez, 15:15a inguru L.Hezkuntzako ikasleriak Korrika txikia egingo dugu.

Gogoratzen dizuegu, parte-hartu nahi duten familiak, atezaintzan izena eman eta petoak hartu ahal dituzuela.

Hauxe da gure ibilbidea eta 21. Korrikako ibilbidea.


Mañana, día 4 de abril, empezará de nuevo 21. Korrika. Este año saldrá de Gares y terminará en Gasteiz. 10 dias con sus noches corriendo sin parar.

Nuestra escuela participará junto con Indautxuko eskola en la korrika Txiki, el próximo lunes, día 8.

Por la mañana será el turnno de los mas pequeños, E. Infantil a las 11:30 en la escuela y ya por la tarde, sobre las 15:15 el alumnado de primaria, profesorado y familias que se hayan apuntado para colaborar, participaremos en la Korrika txiki.

Os recordamos que las familias que queráis participar, tenéis que apuntaros y recoger el peto para pintar en conserjería.

Aqui tenéis el recorrido de la Korrika txiki y el de 21. Korrika.

Hauteskunde sindikalak- Elecciones sindicales

Martxoaren 26ko hezkuntzako hauteskunde sindikalen ondorioz, gogorarazten dizuegu:

 • Jantokian geratzen EZ direnentzako ordutegia: 9:00etatik 13:00etara izango da.

 • Jantokian geratzen direnentzako 15:00ak arte.

 • Arratsaldez EZ dugu klaserik izango.

 • Garraioa asteazkenetako ordutegiarekin ibiliko dira.

 • Eskolaz kanpoko ekintzak NORMALTASUNEZ egingo dira.


Debido a las elecciones sindicales en educación, os recordamos que:

 • La jornada lectiva para el alumnado que NO se queda al comedor será de 9:00 a 13:00.

 • El alumnado de comedor saldrá a las 15:00.

 • El servicio de autobús funcionará con el horario de los miércoles.

 • Las actividades extraescolares se realizarán con normalidad.


Barkatu eragozpenak/ disculpad las molestias

Martxoak 8

Ohar baten bidez jakinarazi zaizuen bezala, bihar, Martxoak 8, ikastetxe honetako hainbat emakume, grabarekin bat egingo dugu.

Como ya se os ha notificado mediante una circular, mañana, 8 de Marzo, mujeres de esta escuela nos uniremos a la huelga.

Inauteriak / Carnavales 2019

Ostiralean, martxoak 1, inauteriak ospatuko ditugu. Goizeko jardunaldia egongo da bakarrik, beraz:

 • Ikasleria 13:00etan irtengo da.

 • Jantokian gelditzen direnak, asteazkeneko ordutegia eukiko dute 14:55ak arte.

GARRANTZITSUA: Martxoak 4,5 eta 6 JAIEGUNAk izango dira eta ez da klaserik egongo.


El próximo viernes, 1 de marzo, celebraremos los carnavales. Solo tendremos jornada de mañana, por lo que:

 • La salida de la escuela será a las 13:00.

 • El alumnado que se queda al comedor, tendrá el horario de los miércoles, hasta las 14:55 horas.

IMPORTANTE: los días 4,5 y 6 de marzo son DIAS DE FIESTA por lo que no tendremos clase.


2019-20 ikasturterako MATRIKULAZIOA. Informazio erabilgarria.

Matriculación curso 2019-20. Información útil.

Aurtengo matrikulazio epea Urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra izango da. Jarraian, erabilgarriak izango zaizkizuen hainbat dokumentu topatuko dituzue.

El plazo de matriculación para el próximo curso será del 28 de enero al 8 de febrero. A continuación encontraréis diferentes documentos que os serán de utilidad.

Egin KLIK argazkian/ KLIKA en la imagen

Ate irekiak-Jornada de puertas abiertas

Gabonak 2018

Kurtso hasierako bilerak eta bilera orokorra. Reuniones de principio de curso y reunión general.

Jarraian ikusgai dituzue aurtengo ikasturte hasierako bileren datak. Hauekin batera, aurten, zuzendaritza taldea aldatu denez, zuek gu ezagutzeko asmoz bilera orokor bat ere egingo dugu. Zuen zain gaude!!

Aquí tenéis las fechas de las reuniones de principio de curso. Este año , con motivo del cambio de equipo directivo y con la idea de que nos empecéis a conocer, haremos también una reunión general. Os esperamos!!


Beka ez unibersitarioak 2018-19. Becas no universitarias 2018-19.

Epea: irailaren 17tik urriaren 19ra. Plazo: 17 de septiembre a 19 de octubre.

Informazioa guztia HEMEN Toda la información AQUÍ

Ikastetxean bekak egiteko ORDUTEGIA :

        • Egunero 9:15etik- 13:00era eta 15:15etik- 16:15era.

        • ASTEAZKENAK 9:15etik 13:00era.

GOGORATZEN DIZUEGU, GURE LANA ERA EGOKI BATEAN BURUTU AHAL IZATEKO, ORDUA/TXANDA ATEZAINTZAN HARTU BEHAR DELA.


HORARIO para formalizar la beca en el centro :

        • Todos los dias de 9:15 a 13:00 y de 15:15 a 16:15.

        • MIÉRCOLES de 9:15 a 13:00.

OS RECORDAMOS QUE PARA PODER REALIZAR NUESTRO TRABAJO DE MANERA CORRECTA, HAY QUE COGER HORA/TURNO EN CONSERJERÍA.

Ikasturte hasiera- Inicio curso

Gogoratzen dizuegu, ostiral honetan, IRAILAK 7, ikasturte berriari hasiera emango diogula.

ORDUTEGIA:

 • Goizeko 9etatik- 13:00ak arte: - Haur Hezkuntza 4 eta 5 urte.

- Lehen Hezkuntza osoa.

 • Haur Hezkuntzako 2 urteko gelak: - 1. txanda 9:15-10.15era GURASOEKIN

- 2. txanda 10:45-11:45era GURASOEKIN

 • Haur Hezkuntzako 3 urteko ikasleria ostiralean EZ dira etorri behar.

- ASTELEHENA eta ASTEARTEA 9:30etik 12:30era

- ASTEAZKENEtik aurrera 9:00-13:00era


 • JANTOKIA OSTIRALEAN HASIKO DA, BERAZ GELDITZEN DEN IKASLERIA 14:30EAN IRTENGO DA.

----------------------------------------------------------


Os recordamos que este viernes, dia 7 de septiembre, daremos inicio al nuevo curso.

HORARIO:

 • De 9:00 a 13:00: - E.Infantil 4 y 5 años.

- E.Primaria todo el alumnado.

 • Aula de 2 años: - 1er turno 9:15 de la mañana con PADRES/MADRES.

- 2º turno

 • El alumnado de 3 años de E.Infantil NO tienen que venir el viernes.

- LUNES y MARTES de 9:30 a 12:30.

- Del MIÉRCOLES en adelante 9:00-13:00


 • EL SERVICIO DE COMEDOR DARÁ COMIENZO EL MISMO VIERNES, POR LO TANTO EL ALUMNADO QUE SE QUEDE A COMER SALDRÁ A LAS 14:30.


Abisua- Aviso

Ikastetxeko egutegia 2018-19

Hauxe da datorren ikasturterako egutegia. Otsailan hemen, webgunean, informatu genuen bezala , ordutegian aldaketak daude. Ondo begiratu eta adi egon.

Ondo pasa uda!!

Este es el calendario escolar para el próximo curso. Como bien os informamos en febrero por esta misma web,hay cambios en el horario. Miradlo bien y estad atentos.

!Pasad un buen verano!

Eskolako proiektuak lau haizetara!!

Azkenengo bi aste hauetan, eskolan sortutako edo aurrera eramaten ditugun hainbat proiektu, beste ikastetxe eta lankideei aurkeztuak izan dira.

Alde batetik ZIENTZIA PROIEKTUaren barruan egindako esperientziak Berritzegune Nagusian, eta bestetik musikako EUSKAL RAPA proiektua Musika IX. Jardunaldian.

Ikastetxean gauzak ondo egiten ari gara! animo!!

Euskal Eskola Publikoaren jaia 2018, Lekeition, ekainak 3.

EGIN PUBLIKOAREN ALDE!!!

Martxoak 8

Emakumeen Nazioarteko Eguna

Ate ireki jardunaldia/ jornada de puertas abiertas

OHAR GARRANTZITSUA/ AVISO IMPORTANTE

Ohar honen bitartez, hurrengoa adierazi nahi dizuegu:

Atzo, urtarrilak 29, OOGaren bileran Irakasleriarentzako Formakuntza Proiektua onartua izan zen. Proiektu honen onarpenaren ondorioz, ESKOLA- ORDUTEGIAN ALDAKETAK egongo dira.

Datorren ikasturtean, 2018-19tik aurrera, Ikastetxeko ikasleen ORDUTEGI BERRIA honako hau izango da:

Astelehena 9:00-13:00 15:00-16:30

Asteartea 9:00-13:00 15:00-16:30

*Asteazkena 9:00-13:00

Osteguna 9:00-13:00 15:00-16:30

Ostirala 9:00-13:00 15:00-16:30

Basurto HLHIko OOGa

* 5. mailako ikasleen igerilekura joaten eguna aldatu ezin bada, asteazkeneko ordutegia ostegunera pasatuko litzateke.

Por la presente os comunicamos que:

Ayer, 29 de enero, fué aprobado en OMR el Proyecto de Formación del Profesorado. Como consecuencia de la aprobación del mismo, se producirá un CAMBIO DE HORARIO ESCOLAR.

A partir de próximo curso 2018-19, el NUEVO HORARIO escolar del alumnado será el siguiente:

Lunes 9:00-13:00 15:00-16:30

Martes 9:00-13:00 15:00-16:30

*Miércoles 9:00-13:00

Jueves 9:00-13:00 15:00-16:30

Viernes 9:00-13:00 15:00-16:30

OMR del CEIP Basurto

* Si no se pudiera cambiar el día de piscina del alumnado de 5º, el horario del miércoles pasaría al jueves.

Derrigorrezko Bigarren hezkuntzako (DBH) aurrematrikula epea /periodo de preinscripción para la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

UNAMUNO INSTITUTUA "ATE ZABALIK EGUN" / "JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS"

BERTENDONA INSTITUTUA/INSTITUTO BERTENDONA

Matrikulazio prozesua/ Proceso de matriculación

Egutegia/calendario

 • Periodo de inscripción y entrega de documentación:

  • On-line: del 29 de enero al 8 de febrero de 2018

  • En el centro educativo: del 29 de enero al 9 de febrero de 2018

 • Publicación listado de solicitantes: 20 de febrero de 2018

 • Publicación de listas provisionales: 1 de marzo de 2018

 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 14 de marzo de 2018

 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 14 de marzo de 2018

 • Publicación de listas definitivas: 22 de marzo de 2018

 • Publicación listas segundas y terceras opciones: 11 de abril de 2018

 • Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 23 de abril de 2018

Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar

 • Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:

  • On-line: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 8ra

  • Ikastetxean: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 9ra

 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2018ko otsailaren 20an

 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 1ean

 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte

 • Eskabideari uko egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte

 • Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 22an

 • Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2018ko apirilaren 11an

 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2018ko apirilaren 23ra arte

Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean

Agate Deuna entseguak

Basurto ikastetxetik ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!!!


GREBA DEIALDIA


Aldarrikapenak


Basurto ikastetxea "Haurtzaroarekiko Hiri Lagunkoia" proiektua/ La Escuela Basurto dentro del proyecto "Bilbao, ciudad amiga de la infancia"

Argazkian klikatuz, gaur Udaletxean gertatukoaren berri daukazue.

Pinchando en la foto tenéis toda la información de lo ocurrida hoy en el ayuntamiento.

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA 2018

Urtero lez aurten ere, EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA ospatuko dugu, abenduaren 1ean, ostiralean, 3an igandea da eta. Azkenengo urteetan bezala, familiak gonbidatuta zaudete gurekin batera, aukeratu dugun abestia abestera, zeinatzera, eta dantzatzera. Hementxe dituzue aurtengo entseguen egunak eta orduak:

Azaroak 16, 23, 30, denak ostegunak 16:35ean eskolako sarreran


Como cada año, este también celebraremos el DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA, será el 1 de diciembre, ya que el 3 es domingo. Y también al igual que en los últimos años, animamos a las familias a que participéis con nosotr@s cantando, signando y bailando. Aquí tenéis los días y hora de los ensayos:

Noviembre 16, 23, 30, jueves 16:35 en la entrada de la escuela


ANIMATU ETA ETORRI!!

Hauxe da aurtengo abestia. Hasi praktikatzen!!


Esta es la canción de este año, a practicar!!!

OHAR GARRANTZITSUA/ AVISO IMPORTANTE

Webgune honetan agertzen den AZAROAREN 7ko 2 urteko BILERA, BERTAN BEHERA GELDITZEN DA. Ikasturtean zehar tutoreek familiekin banakako bilerak egingo dituzte.

BARKATU ERAGOZPENAK ETA ESKERRIK ASKO

La reunión de 2 años del día 7 de NOVIEMBRE que aparece en esta web, no se celebrará. A Lo largo del curso las tutoras harán reuniones individuales con las familias.

DISCULPAD LAS MOLESTIAS Y MUCHAS GRACIAS

SARE SOZIALAK ETA ADINGABEAK/ REDES SOCIALES Y MENORES

Dakizuenez, 4., 5. eta 6. maileako ikasleekin DIDAKNETekoek egon dira, interneten erabilpen egokia lantzen. Eta orain zuei, proposamen hau luzatzen dizuegu.

Como ya sabréis, DIDAKNET ha estado con l@s alumn@s de 4º, 5º y 6º, trabajando el uso responsable de internet. Ahora os ofrecemos a las familias, esta propuesta.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, "sare sozialak eta adingabeak" gaiaren inguruan aholkuak biltzen dituen ikastarotxo on line hau eskaintzen du. Gomendagarria guztiz.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, nos ofrece una serie de consejos mediante un cursillo on line sobre un tema más que interesante "redes sociales y menores". Totalmente recomendable.IKASTURTE HASIERAKO BILERAK/ REUNIONES INICIO CURSO


IKASTURTE HASIERAKO BILERAK/ REUNIONES INICIO CURSO

ABISUA/ AVISO

Ikasturte hasierako bilerak, momentuz, bertan behera gelditzen dira. Bihar arratsaldean falta barik, egunak eta orduak jakinaraziko dizkizuegu.

Barkatu eragozpenak

Quedan canceladas, por el momento, las reuniones de principio de curso. Mañana por la tarde, sin falta, os haremos saber los días y horarios de las mismas.

Perdonad las molestias

BEKAK 2017-2018

Eskatzeko epea: irailaren 18tik urriaren 18ra.

Plazo de solicitud: del 18 de septiembre a 18 de octubre.

Eusko Jaurlaritzaren informazioa.

Información del Gobierno Vasco.

EUSKARAZ/ CASTELLANO.

Ikasturteko azkenengo jaia

Euskal Eskola Publikoaren 26. jaia.

Liburuaren Eguna

KORRIKA Badator!!

IÑAUTERIAK DATOZ


MATRIKULAZIOA

AGATE DEUNA