Jantokia- Comedor

Enpresa ornitzailea: TAMAR

Sukaldea- Cocina: IN SITU

Bazkaltiarrak- Comensales: 315 inguru

Arduraduna- Responsable:

MARTA FULLAONDO DE LA LLANA

Arreta ordutegia- Horario de atención: 10:00-12:30

Emaila- email: martajantoki@basurtoikastetxea.net

ARAUAK:

  • Goizean eskolara etortzen ez diren ikasleak ezin izango dute jantokia erabili, baldin eta frogagiririk ez badute/ L@s alumn@s que no acudan a la escuela por la mañana, no podrán asistir al comedor a no ser que haya una causa justificada.

  • Bi urteko ikasleak 15:00etan jaso ahal dira/ La recogida de l@s niñ@s de 2 años será a las 3:00h de la tarde.

  • Jantokitik alde egiteko, guraso edo tutorearen baimena behar da/ Solo se podrá salir en tiempo de comedor con justificante de familia o tutor/a.

  • Ikaslea gaixorik dagoenean ez da eskolara etorri behar/ Cuando el/la alumn@ está enferm@ no debe acudir a la escuela.

  • Dieta bereziek, medikuek egindako ziurtagiria behar dute/ las dietas especiales vendrán acompañadas de un justificante médico.

Eskolako menuak kontsultatu/ Consulta los menús de la escuela

TAMAR MENUAK

Jankidea ez bada astebetez, edo aste gehiagoz jarraian jantokira joan behar, beti ere, gutxienez 48 ordu lehenago jakinarazten bada.

kasu honetan itzuli beharreko zenbatekoa, kasu bakoitzean ikasleak ordaindu beharreko kuotaren % 50 izango da