Jantokia- Comedor

Enpresa ornitzailea: TAMAR

Sukaldea- Cocina: IN SITU

Bazkaltiarrak- Comensales: 315 inguru

Arduraduna- Responsable:

MARTA FULLAONDO DE LA LLANA

Arreta ordutegia- Horario de atención: 10:00-12:30

Emaila- email: martajantoki@basurtoikastetxea.net

Eskolako menuak kontsultatu/ Consulta los menús de la escuela

TAMAR MENUAK

Jantokian bi txanda egiten dira- Se establecen dos turnos de comedor


1. txanda- 1º turno 2. txanda- 2º turno


13:00 - 13:45 14:00 - 14: 45


1. Menuak:


 • Basala- basal

 • Begetarianoa- Vegetariano

 • Beste kolektibo batzuk- Otros colectivos

 • Menu edo janari bereziak onartuko dira, janari-alergia edo antzeko arrazoiak direla eta. Honetarako ezinbestekoa izango da medikuaren txostena aurkeztea eta emandako jarraibideak.

-Se ofreceran menús específicos por razones de salud como alergías, dietas especiales, siempre que se facilite un informe médico y las instrucciones correspondientes.

 • Ezin da kanpoko janaririk eraman jantokira eta bertan jan.

- No se puede introducir al comedor ningún tipo de alimento ajeno al mismo, ni tampoco se podrá comer ningún menú externo.


2. Erabiltzaileak- Usuarios:


 • Behin-betikoak garraiatuak - Usuarios fijos transportados

 • Behin-betikoak ez garraiatuak - Usuarios fijos no transportados

 • Noizbehinkakoak- Usuarios eventuales


3. Kuotak:


 • Jantoki zerbitzua hilero ordaindu behar da, zortzi kuotatan.- Se abonarán las cuotas mensualmente, son ocho en total.

Kuoten ordainketa egiteko kontutan hartuko dira- Se tendrá en cuenta para los pagos de las cuotas:


 • Jantoki egunak - Días de comedor

 • Egun bakoitzeko kuota - La cuota diaria

 • Garraiotutako ikasleak- Alumnado con derecho a transporte: 3.30€

 • Ez garrraiotutako ikasleak- Alumnado sin derecho a transporte: 4.60€

 • Noizbehinka geratzen diren ikasleak- Usuarios eventuales: 5.20€

Kuoten ordainketak banketxez egingo dira - Los pagos se realizarán a través de entidad bancaria.


Informea-Informe


Jantokiko arduradunak, jokabide eta jarrera ez egokiak edo elkarbiztzaren kontra doazen jokabideakeman ezkero , inzidentzia

koadernoan erregistratuko du eta familiak abisatuko dira telefoneoz jokabide horien berri emateko eta familien interbentzioa eskatuz. Jarrera hauek errepikatzen badira edo zuzentzen ez badira Zuzendaritza beharrezkoak diren neurriak hartzera derrigortuta egongo da.

- La responsable de comedor ante comportamientos inadecuados o contrarios a la convivencia, registrará los mismos y avisará a la familia telefónicamente solicitando colaboración. Si estos comportamientos se repiten o no se corrigen la Dirección del centro se verá en la obligación de tomar las medidas oportunas.