Gorren taldekatzea- Agrupamiento de sordos

gorre taldekatze.pdf